mardi 19 mai 2009

Conférence de presse le 21 mai 2009 au Musée des Arts déco à Budapest "Réhabirritation" du Quartier juif - Rehabirritáció – 7ker

KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT
1074 Budapest, Hársfa u.11. _T/F (+361)2253530_www.kek.org.hu _info@kek.org.hu
Folytatódik a „Tálaló”, a KÉK nyilvános vitasorozata
2009. május 21. csütörtök 19:00
Helyszín: Iparművészeti Múzeum, Budapest IX. Üllői út 33-37.

A Kortárs Építészeti Központ - KÉK „Tálaló” címmel nyilvános havi vitasorozatot indított a kiemelt építészeti közberuházásokról és városfejlesztési projektekről. Ezúttal Belső-Erzsébetváros rehabilitációs dilemmáiról, az érvényes szabályozásról, az érintett szervek felelősségéről és alternatív rehabilitációs koncepciókról lesz szó.

A Belső-Erzsébetváros sorsa pontosan modellezi azokat a városfejlesztési dilemmákat, amelyekkel a lerobbant, de mind építészeti és urbanisztikai, mind a közösségi emlékezet szempontjából felbecsülhetetlen értékű ingatlanállományt megöröklő önkormányzatok küzdenek. Az önkormányzati törvényből következően ezekre a dilemmákra minden egyes önkormányzat maga kell, hogy választ találjon - csakhogy a hetedik kerület vezetése sohasem rendelkezett világos, széles társadalmi támogatással bíró, a rehabilitációt szem előtt tartó fejlesztési koncepcióval.

Ehelyett a 2000-es évek elejétől látványos belső-erzsébetvárosi változások - különösen a régi pesti zsidónegyednek nevezett világörökségi területen - azt a retorikát tükrözték, mely szerint a rehabilitációnak nevezett folyamat során a kerület a hangsúlyt nem a negyed egyedülálló arculatának megőrzésére, hanem a lakók életkörülményeinek javítására helyezi. Bár nem lett volna szükségszerű, mindez az épületállomány és a belső-erzsébetvárosi élettér degradálását eredményezte, s nem mellesleg lakosságcserével is járt.

A folyamat, amit az épületek eladását övező botránysorozat kísért – és a közelmúltban a polgármester letartóztatása tetézett –, minden korábbinál ékesebb bizonyítéka annak, hogy a negyed eddigi megújítására tett lépések rossz lépések voltak. A régi épületek helyén építészetileg értékelhetetlen, az évszázados városszövetet megbontó új házakat látunk, melyek - miután a lakások többségét külföldi befektetők vásárolták meg - konganak az ürességtől. Belső-Erzsébetváros tavaly szeptemberben elfogadott új, „rehabilitációs” jelzővel ellátott szabályozási terve nem veszi figyelembe sem azt, hogy műemléki jelentőségű területről van szó, sem azt, hogy a negyed Budapest világörökségi területei közé tartozik - vagyis jogilag is kifogásolható alapokon született meg.

A Kortárs Építészeti Központ Tálaló c. vitasorozatának következő estjén a rehabilitáció dilemmáiról, az érvényes szabályozásról, az érintett szervek felelősségéről és alternatív rehabilitációs koncepciókról lesz szó. A vendégek: Beleznay Éva fővárosi főépítész; Lantos Péter Erzsébetváros főépítésze, Mezős Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke; Nagy Béla, a MűHely Rt. igazgatója, az új szabályozási terv készítője valamint Perczel Anna, az Óvás Egyesület elnöke. A vita moderátora Miklósi Gábor újságíró (Index), a sorozat kurátora Somlyódy Nóra újságíró (Magyar Narancs).

A KÉK ezzel a kezdeményezéssel ismét arra világít rá, hogy az építészet nem a szűk értelemben vett szakma magánügye, hiszen meghatározó gazdasági, politikai és társadalmi kérdéseket feszeget. A program célja ennek megfelelően az építészeti szcénában zajló aktuális problémák nyilvános feltárása és széles közönség előtti ismertetése. A nyílt párbeszéd lehetőségét és az egyes témák nyomon követését a vitafórumhoz tartozó blogon (www.kek.org.hu/talalo) keresztül is biztosítjuk. A blog révén folyamatos és aktív szerepvállalásra és megnyilvánulásokra számítunk mind a szakma és a sajtó képviselői, mind civil érdeklődők részéről.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire