vendredi 20 avril 2007

Succès d' ÓVÁS! dans le centre d'Erzsébetváros - ÓVÁS-siker a Középső-Erzsébetvárosban

Voici le texte intégral en langue hongroise d'une déclaration de ÓVÁS! destiné à informer la presse de la situation à Erzsébetváros et un résumé succinct en français.

"Grâce à l'action conjointe de l'association ÓVÁS! et de l'Office de Protection du patrimoine culturel (KÖH), il a été possible de sauver un immeuble d'habitation de valeur du centre d'Erzsébetváros, destiné à la démolition au 74 de la rue Wesselényi. C'était l'un des immeubles les plus anciens, construction à usage artisanal d'un étage datant de 1875, d'un étage..."

L'article insiste sur les dégâts irrémédiables portés au patrimoine en raison d'une politique de profit à courte vue de la part de la Mairie d'arrondissement. Même si une petite victoire a été remportée en sauvant un immeuble, la situatuion reste extrêmement grave et préoccupante.

**************************

Az ÓVÁS! Egyesület és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal közös fellépésének köszönhetően sikerült megmenteni a Középső-Erzsébetváros értékes, korai lakóházát, a bontásra ítélt Wesselényi utca 74-et. Az 1875-ben épült egyemeletes iparosház a Wesselényi utca körúton kívüli szakaszának egyik legöregebb épülete, udvarán az építtető család egykori műhelyével. Vörös mészkő lépcsőháza, öntött vas korlátja, emeleti lakásának maratott üvegablakos ajtaja egyaránt figyelmet érdemel.
A Wesselényi utca 74. kiemelkedő építészeti értékei ellenére hajszál híján a tulajdonos Erzsébetvárosi Önkormányzat felelőtlen várospolitikájának áldozata lett. Az épületet kiürítették és – információink szerint – eladták egy cégnek, mely a helyén legalább hat emelet magas szállodát kíván építeni.
Az ÓVÁS! Egyesület kérésére a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal március 30-án gyorsított eljárással elrendelte a ház ideiglenes műemléki védelmét. A hivatal saját ajánlása szerint minden 1875 előtti épület hivatalból védelemre érdemes. Különösen fontos a védettség érvényesítése egy olyan negyedben, melynek épületállománya jórészt később, a 19. század utolsó két évtizedéből származik. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal gyors és határozott fellépése nélkül az épület nem menekülhetett volna meg.
A Wesselényi utca 74. jogszerűen ma már nem bontható le!
Felszólítjuk Erzsébetváros Önkormányzatát, hogy vegye tudomásul a ház műemléki védelmét, és álljon el bontási szándékától, valamint hozza nyilvánosságra az épületre vonatkozó, általa megkötött szerződéseket.
A Wesselényi utca 74. esete arra figyelmeztet, hogy az Erzsébetvárosi Önkormányzat felelőtlen, értékpusztító, csak rövid távú hasznot néző politikája nemcsak a Belső-Erzsébetváros és ezen belül a régi pesti zsidó negyed, de a Középső-Erzsébetváros értékes korai épületállományának fennmaradását is veszélyezteti. Az elmúlt években legalább négy ház vált a rombolás áldozatává a Rózsa utcában. 2006 végén egy bontás végleg megtörte az Almásy tér addig egységes, századfordulós városképét.
Az értékrombolást elsősorban a veszélyeztetett házak egyedi védelemben részesítése, és a műemléki jelentőségű terület Rottenbiller utcáig történő kiterjesztése állíthatja meg.
Ez a folyamat azonban nem tarthat évekig és önmagában ez sem elegendő!
A régi pesti zsidó negyedet például 2002-ben történt nemzetközi és 2005-ben történt országos védelme a mai napig sem mentette meg értékes épületeinek lerombolásától, történelmi utcáinak lakótelep jellegű átépítésétől, műemlék lakóépületeinek durva átépítésétől. Mindez a jogra, vagyis az érvényben lévő szabályozási tervekre történő hivatkozással történhet és történik. Ez a tapasztalat arra int, hogy a területi védelem kimondásával egyidőben a változtatási tilalmat is el kell rendelni. Erre addig van szükség, amíg a terület beépítését meghatározó szabályozási tervet, vagy terveket a védelem szempontjai szerint át nem dolgozzák.
A Középső-Erzsébetváros egészének műemléki jelentőségű területté nyilvánítása és a szabályozási tervek értékőrző szempontú megváltoztatása nélkül a Wesselényi utca 74. megóvása egyedi eset, szerencsés kivétel marad.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire