mardi 9 décembre 2008

Une section hongroise au Lycée international de Saint-Germain en Laye ?

Communiqué de l'Association pour une école hongroise

Nouvelles de fin d’année 2008

L’Association pour une Ecole Hongroise vous informe que :
• Nous avons obtenu deux subventions de la Commission Européenne dans les programmes Gruntvig et Leonardo. Cette reconnaissance européenne nous permettra de continuer nos programmes culturels et de former nos professeurs en participant á un travail international avec des partenaires européens.

• Le 2 décembre 2008 grâce á Mme Zsuzsa Szabo notre lettre a été transmise -avec notre souhait de créer une section hongroise au Lycée International de Saint Germain en Laye - au Premier ministre M Ferenc Gyurcsány au cours d’une réunion concernant les hongrois extra frontaliers. Nous remercions ici M Gyurcsány qui a répondu : « Vous allez avoir votre professeur ». M Gyurcsány a souligné que l’enseignement de la langue maternelle est une question clé.

L’Association pour une Ecole Hongroise vous sollicite :
• pour remplir en français et en hongrois, et signer une « déclaration d’intention de scolarisation au Lycée International de Saint-Germain-en-Laye» pour chaque enfant concerné par la section hongroise et nous l’envoyer par la poste á l’adresse suivante :
L’Association pour une Ecole Hongroise
Maison des Associations 3, rue de la République
78100. Saint-Germain-En- Laye

L’Association pour une Ecole Hongroise vous remercie pour :
• Votre soutien dans la démarche effectuée pour l’ouverture d’une section hongroise au sein du Lycée International de Saint-Germain-en-Laye.


L’Association pour une Ecole Hongroise vous souhaite
De très belles fêtes de fin d’année !


« Promets-moi qu’un jour, on ira tous les deux sur la lune…
Demain par exemple ! »


Ev végi hirmondo 2008


A Magyar Iskolért egyesület tudatja Önnel, hogy:
* Egyesületünk elnyert két pályázatot az Európai Bizottságtól, a “Gruntvig” és a “Leonardo” programok keretén belül. Ez az európai szintű elismerés lehetővé teszi számunkra, hogy folytathassuk kúlturális programjainkat, és tanárainkat továbbképezzük arra, hogy a magyar nyelvet mint idegen nyelvet oktathassák és europai partnereinkkel egy összehasonlító nemzetközi munkában vehetnek részt.

* 2008 december 2-án Szabó Zsuzsának köszönhetően Gyurcsány Ferenc Miniszterlnök Úrhoz intézett levelünk - amelyben a Magyar szekció megnyitását kérjük a Saint-Germain-en-Laye-ben működő nemzetközi iskola keretén belül - átadásra került a “Határon túli magyarok találkozóján”. Itt szeretnénk köszönetet mondani Gyurcsány Ferenc Úrnak aki azt válaszolta, hogy “Lesz maguknak oktatója”, szerinte kulcskérdés az anyanyelvű oktatás.

A Magyar Iskolért egyesület arra kéri Önt, hogy:
* minden egyes gyermekére vonatkozóan töltsön ki egy “ Saint-Germain-en-Laye-ben müködö nemzetközi iskolába történö beiratkozási szándéknyiltakoztatot” franciául és magyarul, s kérjük juttassa el azt a következő címre:
L’Association pour une Ecole Hongroise
Maison des Associations 3, rue de la République
78100. Saint-Germain-En- Laye

A Magyar Iskolért egyesület megköszöni Önnek, hogy:
* Támogatja az egyesület erőfeszítéseit egy magyar szekció létrehozásának érdekében a Saint-Germain-en-Laye-ben működő nemzetközi iskola keretein belül.


A Magyar Iskolàért egyesület Békés boldog ünnepeket kíván Önnek


“Igérd meg, hogy egy nap mindketten felmegyünk a holdra… Holnap például”

Aucun commentaire:

Publier un commentaire