dimanche 10 février 2013

Belső utak képei - Stein Anna retrospektív kiállítása

"A szóban forgó tárlat kiemelkedő művészettörténeti jelentősége, hogy a festő és szobrász Stein Anna (1936–), egészen a közelmúltig ismeretlen, eddig soha be nem mutatott műveit nagy számban prezentálja.
Az 1956 óta Párizsban élő magyar képzőművész pályafutásának különös, már-már egyedülálló sajátossága az a változatos jelleg, melyet az állandó egyéni útkeresés, a sokféle stílus szerint történő művészi megnyilvánulás eredményezett. Az informel festészeten belül az absztrakt geometrikus, lírai és az art brut által is befolyásolt expresszionista irányelvei szerint egyaránt alkotott, majd az 1970-es évek második felében ettől elszakadva megalkotta azt a sajátos gesztusfestészetet, melyet „kortárs barokknak” nevezett, és melynek szerves részét képezte a klasszikus barokk művek újrafelfedezése. Már ekkor is némileg a figurativitás irányába fordult, hogy aztán 2000-től ez a folyamat végképp kiteljesedjen a családját, őseit ábrázoló, származási kérdéseire válaszokat kereső festményein. Az oeuvre azonban még ennél is jóval sokszínűbb, a szobrászatra és az ékszerművészetre is kiterjed, nem is szólva a nyilas rémuralom áldozatainak emléket állító, 1990-es köztéri darabról, az Égbekiáltóról valamint a Quimper-i Szent Korentin-katedrális 1993-as festett üvegablakairól." La suite en hongrois sur kikotoonline.hu

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire