vendredi 17 mars 2017

L'Amiral Horthy de Catherine Horel a été traduit en hongrois

A neves francia történész a hazai elfogultságoktól és történelmi „emlékezetzavaroktól” mentesen, tárgyilagos távolságtartással ad teljes képet Horthy személyes, katonai és politikusi életútjáról. Eddig sem magyarul, sem más nyelveken nem született korszerű szemléletű, tudományos igényű monográfia a XX. századi Magyarország tragikus negyedszázadának meghatározó alakjáról. Catherine Horel terjedelmes kötete objektíven elemzi Horthy személyiségének ellentmondásait, történelmi szerepét és felelősségét. A forrásmunkákat illetően Horel dolgozta fel először a vatikáni levéltár anyagait, és a korábbiaknál mélyebben tárgyalja Horthy portugáliai emigrációjának időszakát is. A szerzőt Horthy életpályájának feldolgozásában mindenekelőtt az a folyamat érdekelte, hogy a dualizmus korában szocializálódott, XIX. századi értékrendet valló katonaember a XX. század történelmi viharaiban hogyan változott meg, és hogyan nem volt képes mégsem alkalmazkodni azokhoz a politikai kihívásokhoz, amelyekkel szembesült.

Éditions : Kossuth kiadó

Cette biographie était parue initialement le 04/09/2014 aux Éditions Perrin en langue française sous le titre :

L'Amiral Horthy
Catherine HOREL
ISBN : 9782262035709
416 pages

La première biographie française de celui qui fut régent de Hongrie de 1920 à 1944, et à ce titre un album-clé de la politique européenne.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire