mercredi 29 décembre 2010

Proclamation for a media law complying with constitutional and human rights

Kiáltvány az alkotmányos és emberi jogokat biztosító médiatörvényért

Appel pour une loi sur les médias respectant la constitution et les droits de l'homme


To the President of the Republic of Hungary, the Parliament, Government and all our fellow citizens


We, Hungarian media consumers and workers reject the views codified in the Media Law that was passed by Parliament on 21st of December, 2010. Defending our human rights, guaranteed by the Constitution, we demand

  1. freedom of expression,
  2. a media law and media control negotiated with professional media organizations,
  3. a politically independent media authority the head of which is appointed for a term not longer than four years,
  4. a media supervision board constituted by delegates of the media organizations and professionals ,
  5. a fair and reasonable table of fines,
  6. freedom of the press (printed and electronic) and of the online media, and media regulation that allows for a differential treatment of the print, broadcast and online media
  7. independent public media editors. (The national news agency as the sole producer of news for all public media jeopardizes the diversity of media supply by seriously restricting editorial freedom)
We call on the Hungarian Parliament to suspend the Media Law and the associated 2010. évi CLXIII. tv. 2. § VIII/B law, passed on December 21 , and call on the government to propose a new law that takes account of all the above listed demands.
Our requests should be acceded before the law is officially proclaimed. Inasmuch as our claims are not taken into account, further actions expressing our views will follow. 
27. 12. 2010.

We, individuals and legal persons, agree with the manifesto:

Pour signer la pétition : antifa-hungary.blogspot.com

***********************

A Magyar Köztársaság Elnökéhez, Országgyűléséhez, Kormányához és valamennyi honfitársunkhoz
Mi, alulírottak, a magyarországi médiatartalmak előállítói és befogadói, nem értünk egyet a 2010. december 21-én elfogadott médiatörvény szellemiségével. Alkotmányos és emberi jogaink biztosítása érdekében követeljük

1. a véleménynyilvánítás szabadságának biztosítását,
2. a szakmai szervezetek bevonását a médiaszabályozás folyamatába,
3. politikailag független médiatanács megválasztását és a médiahatóság elnökének legfeljebb négy évre történő kinevezését,
4. a szakma által delegált ellenőrző hatóság (Felügyelő Bizottság) és szakmai képviselet biztosítását,
5. a kilátásba helyezett bírságok ésszerűsítését, a médiatanács által hozott döntések felülvizsgálati és fellebbezési lehetőségét a bíróságon, valamint döntést megelőző végrehajthatóság eltörlését,
6. az írott és elektronikus sajtó kivonását a törvény hatálya alól; a lineáris elektronikus média függetlenségét; az online, az írott és az audiovizuális sajtó, valamint a földi és online terjesztésű műsorsugárzás megkülönböztetését,
7. a különböző közszolgálati hírszerkesztőségek függetlenségét. (A nemzeti hírügynökség mint kizárólagos hírgyár léte veszélyezteti a különböző közszolgálati médiatípusok közötti különbségeket, a szerkesztői szabadságot és vele az objektív tájékozódáshoz való jogot.)

Ennek alapján kérjük, hogy az Országgyűlés vonja vissza a 2010. december 21-én elfogadott médiatörvényt, valamint helyezze hatályon kívül a hozzá kapcsolódó 2010. évi CLXIII. tv. 2. § VIII/B Fejezetét, és a kormány kezdeményezze egy új törvény létrejöttét a fenti szempontok mindegyikének figyelembevételével.
Követeléseinket a törvények kihirdetését megelőzően kérjük teljesíteni. Amennyiben követeléseink nem teljesülnek, véleményünknek további akciók által kívánunk hangot adni.
2010. 12. 27.

A kiáltvánnyal egyetértő magán- és jogi személyek : antifa-hungary.blogspot.com

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire